„Peniaze sú najlepšie uložené tým, keď sa nimi zaplatia dlhy“

                                                                                                                                 Tomáš Baťa

O NÁS

Ponúkame riešenia v oblasti správy a inkasa pohľadávok, hodnotíme kreditné riziko podnikateľských subjektov, radíme a školíme v týchto oblastiach. Naše služby môžu využívať právnické, ako aj fyzické osoby. Pre efektívne riešenia, popri administratívnej podpore procesov, disponujeme pracovníkmi v teréne s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Spoločnosť bola zaregistrovaná v roku 2017, združuje špecializovaných pracovníkov so znalosťou prostredia pohľadávok a rizikového kapitálu na rôznych úrovniach.

Máme skúsenosti s pohľadávkami z obchodného styku za dodaný spotrebný tovar, za rýchlo-obrátkový tovar (FMCG), za komodity, za poskytnuté služby v oblasti medzinárodného obchodu a logistiky a za finančné služby. Pôsobili sme v prostredí obchodných spoločností, finančných inštitúcií, ako aj nadnárodných korporácií. Poznáme teoretickú rovinu problematiky, máme praktické skúsenosti a sieť kontaktov, čo nás pri práci odlišuje od konkurencie.

Našim klientom (B2B) pomáhame znižovať obchodné riziko a potrebu externého financovania, zlepšujeme hotovostné toky a tak zvyšujeme návratnosť vloženého kapitálu.

S orientáciou na požadovaný výsledok pracujeme diskrétne a spoľahlivo. Všetky služby vykonávame v rámci platných zákonov a dbáme na udržanie dobrého mena našich klientov v rámci vzťahu k riešeným dlžníkom.

PONÚKAME

Naša ponuka služieb správy pohľadávok pokrýva procesy riešenia pohľadávok po dátume splatnosti, kde od klientov preberáme celé portfólio pohľadávok, prípadne vybrané segmenty.

Riadením kreditného rizika sa vďaka obchodným informáciám snažíme predchádzať nevymožiteľným pohľadávkam odporúčaním vhodných platobných podmienok spolupráce.

 

MONITORING A SKORÉ INKASO:

 • sledujeme dátumy splatnosti Vašich vystavených faktúr;
 • posielame upomienky poštou/mailom/SMS;
 • kontaktujeme dlžníkov telefonicky;
 • reportujeme podľa konkrétnych požiadaviek klienta;

MIMOSÚDNE VYMÁHANIE:

 • riešime v prospech Vášho úctu;
 • kontaktujeme dlžníkov a zisťujeme dôvod existencie dlhu;
 • osobne navštevujeme dlžníkov a hľadáme riešenia mimosúdneho vysporiadania;
 • pripravujeme splátkové kalendáre a dohliadame na ich plnenie;

ODKUP POHĽADÁVOK:

 • ponúkame možnosť odkúpenia pohľadávok rozličnej štruktúry a zabezpečenia;

PORADENSTVO:

 • zhodnotíme Vaše používané postupy a odporučíme možné zlepšenia;
 • poradíme vo veci efektívneho upomínania a účinných metód vymáhania;
 • ponúkame individuálne poradenstvo podľa konkrétnych potrieb klienta;

ŠKOLENIA:

 • školenie v oblasti efektívnej správy pohľadávok;
 • školenie v oblasti mimosúdneho vymáhania pohľadávok;
 • školenie v oblasti hodnotenia kreditného rizika;

HOSPODÁRSKE SPRÁVY:

 • v spolupráci s ratingovou agentúrou pripravíme hospodársku správu vybraného podnikateľského subjektu;

HODNOTENIE BONITY OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ:

 • preverujeme kondíciu obchodných spoločností podľa konkrétnych požiadaviek;

TIPY

VERITEĽOM:

 • ako prevenciu pred nevymožiteľnými pohľadávkami využívajte obchodné informácie vhodné k riadeniu Vášho kreditného rizika;
 • pred súdnym sporom vždy vyskúšajte možnosť mimosúdneho vysporiadania dlhu;
 • postúpená pohľadávka je pri rokovaní s dlžníkom dôležitý psychologický moment a má vyššiu mieru úspešnosti ako riešenie vo vlastnej réžii;
 • neváhajte s postúpením Vašej pohľadávky, ak o tom uvažujete, v čo možno najkratšom čase, zvyšujú sa tak šance na vymoženie;
 • pre vyššiu efektivitu riešenia postúpenej pohľadávky využívajte služby špecializovaných inkasných spoločností so skúsenosťami, prehľadom a profesionálnym prístupom;
 • postúpená pohľadávka dokáže byť finančne menej náročná v porovnaní s Vašim interným riešením;
 • využívajte ponúkané typy služieb aj ako podporu procesov Vášho finančného oddelenia;
 • zyšujte kvalifikáciu Vašich špecializovaných zamestnancov poznaním teoretickej aj praktickej roviny procesov správy a inkasa pohľadávok vhodným typom školení;

DLŽNÍKOM:

 • ak sme Vás kontaktovali, bola nám postúpená pohľadávka voči Vašej spoločnosti/osobe a o bližšom postupe riešenia pohľadávky sme Vás informovali;
 • ak sme Vám zanechali odkaz, ozvite sa nám prosím bez zbytočných odkladov;
 • ak si chcete overiť oprávnenie inkasnej spoločnosti, kontaktujte veriteľa;
 • nikdy neignorujte výzvy na úhradu pohľadávky a komunikujte v danej veci;
 • snažte sa svoje záväzky platiť načas;
 • mimosúdne vysporiadanie je pre Vás finančne výhodnejšia metóda riešenia dlhu;

KONTAKT

Ak Vás naša ponuka zaujala, prípadne máte záujem sa bližšie informovať, neváhajte nás prosím kontaktovať, radi pomôžeme.

 

E-MAIL: info@2rs.sk
MOBIL: + 421 948 726 345

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

2RS Capital Group s. r. o.

Rastislavova 949/5
821 08 Bratislava

IČO: 50951491
DIČ: 2120545493

Konateľ spoločnosti: Ing. Roman Sládek
Zapísaná: Register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120866/B