TIPY

VERITEĽOM:

 • ako prevenciu pred nevymožiteľnými pohľadávkami využívajte obchodné informácie vhodné k riadeniu Vášho kreditného rizika;
 • pred súdnym sporom vždy vyskúšajte možnosť mimosúdneho vysporiadania dlhu;
 • postúpená pohľadávka je pri rokovaní s dlžníkom dôležitý psychologický moment a má vyššiu mieru úspešnosti ako riešenie vo vlastnej réžii;
 • neváhajte s postúpením Vašej pohľadávky, ak o tom uvažujete, v čo možno najkratšom čase, zvyšujú sa tak šance na vymoženie;
 • pre vyššiu efektivitu riešenia postúpenej pohľadávky využívajte služby špecializovaných inkasných spoločností so skúsenosťami, prehľadom a profesionálnym prístupom;
 • postúpená pohľadávka dokáže byť finančne menej náročná v porovnaní s Vašim interným riešením;
 • využívajte ponúkané typy služieb aj ako podporu procesov Vášho finančného oddelenia;
 • zyšujte kvalifikáciu Vašich špecializovaných zamestnancov poznaním teoretickej aj praktickej roviny procesov správy a inkasa pohľadávok vhodným typom školení;

DLŽNÍKOM:

 • ak sme Vás kontaktovali, bola nám postúpená pohľadávka voči Vašej spoločnosti/osobe a o bližšom postupe riešenia pohľadávky sme Vás informovali;
 • ak sme Vám zanechali odkaz, ozvite sa nám prosím bez zbytočných odkladov;
 • ak si chcete overiť oprávnenie inkasnej spoločnosti, kontaktujte veriteľa;
 • nikdy neignorujte výzvy na úhradu pohľadávky a komunikujte v danej veci;
 • snažte sa svoje záväzky platiť načas;
 • mimosúdne vysporiadanie je pre Vás finančne výhodnejšia metóda riešenia dlhu;