POMÁHAME

Ako organizácia cítime verejnú zodpovednosť k svojmu okoliu a k svetu, v ktorom žijeme a aj preto nám nieje ľahostajná žiadna ľudská aktivita vykonanávaná zo slobodnej a dobrej vôle, za účelom nezištnej pomoci iným.

Rozhodli sme sa preto v spolupráci s občianskym združením RELOHA vytvoriť projekt, v ktorom finančne podporíme dobrovoľnícke aktivity tejto organizácie formou výťažku z predaja vytipovaných umeleckých diel z našej ponuky. Diela sú k dispozícii na stránke našej galérie, prípadne budú ponúkané formou dražby.

Zapojiť sa tak okrem verejnosti (kúpou diela z našej ponuky), môžu aj jednotlivý vystavovatelia, či už formou zvýhodnenej ceny na ponúkané umelecké dielo, prípadne venovaním diela na účely financovania charitatívnej pomoci prostredníctvom našej galérie.

Každá pomoc je vítaná, neváhajte sa zapojiť.

ĎAKUJEME !

DIELA V PROJEKTE:

PONUKA

Renata SLÁDKOVÁ – MARYLIN

Renata SLÁDKOVÁ – BÝK

Renata SLÁDKOVÁ – MEDÚZA

AKADEMICI

Róbert DÚBRAVEC – ŽENA

Viliam CHMEL – KOHÚT


PARTNER PROJEKTU:

Rešpekt, Lojalita, Harmónia o.z.

Orgovánová 1809/21, 900 41 Rovinka, SR

IČO: 42446198

www.reloha.sk