O NÁS

Ponúkame riešenia v oblasti správy a inkasa pohľadávok, hodnotíme kreditné riziko podnikateľských subjektov, radíme a školíme v týchto oblastiach. Naše služby môžu využívať právnické, ako aj fyzické osoby. Pre efektívne riešenia, popri administratívnej podpore procesov, disponujeme pracovníkmi v teréne s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Spoločnosť bola zaregistrovaná v roku 2017, združuje špecializovaných pracovníkov so znalosťou prostredia pohľadávok a rizikového kapitálu na rôznych úrovniach.

Máme skúsenosti s pohľadávkami z obchodného styku za dodaný spotrebný tovar, za rýchlo-obrátkový tovar (FMCG), za komodity, za poskytnuté služby v oblasti medzinárodného obchodu a logistiky a za finančné služby. Pôsobili sme v prostredí obchodných spoločností, finančných inštitúcií, ako aj nadnárodných korporácií. Poznáme teoretickú rovinu problematiky, máme praktické skúsenosti a sieť kontaktov, čo nás pri práci odlišuje od konkurencie.

Našim klientom (B2B) pomáhame znižovať obchodné riziko a potrebu externého financovania, zlepšujeme hotovostné toky a tak zvyšujeme návratnosť vloženého kapitálu.

S orientáciou na požadovaný výsledok pracujeme diskrétne a spoľahlivo. Všetky služby vykonávame v rámci platných zákonov a dbáme na udržanie dobrého mena našich klientov v rámci vzťahu k riešeným dlžníkom.