PONÚKAME

Naša ponuka služieb správy pohľadávok pokrýva procesy riešenia pohľadávok po dátume splatnosti, kde od klientov preberáme celé portfólio pohľadávok, prípadne vybrané segmenty.

Riadením kreditného rizika sa vďaka obchodným informáciám snažíme predchádzať nevymožiteľným pohľadávkam odporúčaním vhodných platobných podmienok spolupráce.

 

MONITORING A SKORÉ INKASO:

 • sledujeme dátumy splatnosti Vašich vystavených faktúr;
 • posielame upomienky poštou/mailom/SMS;
 • kontaktujeme dlžníkov telefonicky;
 • reportujeme podľa konkrétnych požiadaviek klienta;

MIMOSÚDNE VYMÁHANIE:

 • riešime v prospech Vášho úctu;
 • kontaktujeme dlžníkov a zisťujeme dôvod existencie dlhu;
 • osobne navštevujeme dlžníkov a hľadáme riešenia mimosúdneho vysporiadania;
 • pripravujeme splátkové kalendáre a dohliadame na ich plnenie;

ODKUP POHĽADÁVOK:

 • ponúkame možnosť odkúpenia pohľadávok rozličnej štruktúry a zabezpečenia;

PORADENSTVO:

 • zhodnotíme Vaše používané postupy a odporučíme možné zlepšenia;
 • poradíme vo veci efektívneho upomínania a účinných metód vymáhania;
 • ponúkame individuálne poradenstvo podľa konkrétnych potrieb klienta;

ŠKOLENIA:

 • školenie v oblasti efektívnej správy pohľadávok;
 • školenie v oblasti mimosúdneho vymáhania pohľadávok;
 • školenie v oblasti hodnotenia kreditného rizika;

HOSPODÁRSKE SPRÁVY:

 • v spolupráci s ratingovou agentúrou pripravíme hospodársku správu vybraného podnikateľského subjektu;

HODNOTENIE BONITY OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ:

 • preverujeme kondíciu obchodných spoločností podľa konkrétnych požiadaviek;